การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ จะเริ่มขึ้น ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เท่านั้น
   
   
     
 
คู่มือการใช้งานระบบ (ออนไลน์) ใหม่
พบปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0875986420
หรือ อีเมลล์ welfare@awesomesolution.co.th
  Insert title here