การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้หมดเวลาทำการแล้วไม่มีการเปิดแก้ไขเพิ่มเติมแล้วทั้งนี้ท่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะแจ้งให้ทราบต่อไป
   
   
     
 
คู่มือการใช้งานระบบ (ออนไลน์) ใหม่
แก้ไขข้อมูลงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กดที่นี่ http://203.150.230.240:8081

พบปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0875986420
หรือ อีเมลล์ welfare@awesomesolution.co.th