การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค 2557 และระบบจะทำการปรับอายุ เป็นปี2559 ในวันที่ 1 พ.ย 2557
   
   
     
 
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ (ออนไลน์)ใหม่
พบปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0875986420
หรือ อีเมลล์ welfare@awesomesolution.co.th