ระบบขณะนี้ปิดการบันทึกแก้ไขทั้งหมดยังไม่มีการบันทึกเพิ่มเติมรอหนังสือสั่งการจากรมต่อไป