ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประบบจะให้ทำการจำหน่าย ตาย ได้อย่างเดียวเท่านั้นยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลของ ปีงบประมาณ 2559
   
   
     
 
คู่มือการใช้งานระบบ (ออนไลน์) ใหม่
พบปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0875986420
หรือ อีเมลล์ welfare@awesomesolution.co.th